מוקד טלפוני משרד הכלכלה/ התמ”ת

דרגו את איכות השירות של החברה:

משרד התמ”ת (בשנה הנוכחית שונה שמו למשרד הכלכלה) הוא אחד ממשרדי הממשלה החשובים של מדינת ישראל. משרד זה מאגד תחתיות את הכלים לצמיחתה הכלכלית של ישראל, ואחראי על היבטים כמו יצירת מקומות תעסוקה, פיתוח פעילותה הבינלאומית של ישראל ועוד.

מה שנוגע יותר לענייננו הוא שהקשר שלו עם אזרחי ישראל, כמו גם גורמים אחרים בתחום הכלכלה, נעשה במסגרת המוקד הטלפוני המאויש על ידי המשרד.

על משרד הכלכלה

קצרה היריעה כאן מלהרחיב את כל תחומי העיסוק של משרד הכלכלה.

ברמה הכללית, אחת ממטרות העל שלו, בדרך לעידוד הצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל כולה, היא מיצוי פוטנציאלי ההון האנושי בישראל והשבחה שלו, אכיפת הציות של כל הגופים הכלכליים לחקיקה והצעת חוקים כלכליים חדשים.

בין הפעולות הספציפיות שנמצאות תחת אחריות המשרד, ניתן למנות:

  • יצירת מקומות תעסוקה, עם דגש על הפריפריה או אזורים בהם תעסוקה נמוכה.
  • הגברת התעסוקה של אוכלוסיות מיוחדות: חרדים, בני מיעוטים וכן הלאה.
  • פיתוח וביסוס תעשיה יעילה ורווחית, שתאפשר צמיחת המשק הישראלי.
  • פיתוח פעילותה הכלכלית הבינלאומית של ישראל, והגברת הייצוא ממנה.
  • ייזום מדיניות להחלפתם של עובדים זרים בעובדים ישראלים בתחומים שונים.
  • אכיפתם של חוקי העבודה, בין השאר בנוגע לשכר ולתנאי העבודה.

תפקידי המוקד הטלפוני

משרד הכלכלה מתפעל שורה ארוכה של מוקדים טלפונים (ראו פירוט ודרכי יצירת קשר מטה). חלק מהם משמשים מוקדי מידע, באמצעותם ניתן להתעדכן על זכויות, חוקים ותקנות הנוגעות לתחום הכלכלי בישראל.

הציבור הרחב יכול לפנות למוקדים אלה בקבלת מידע בנושאים תעסוקתיים, והאפשרויות העומדות בפניהם. בהקשר הזה, ראוי להזכיר את התכניות שמבוצעות חדשות לבקרים במטרה לשלב אוכלוסיות מיוחדות בתעסוקה: המוקד הטלפוני הייעודי מאפשר לקבל את כל המידע על כך.

מוקד חשוב נוסף הוא מוקד מעונות היום, אשר נועד לטפל בפניות ובבקשות של הורים בסוגיות הנוגעות לרישום ילדיהם למעונות יום, משפחתונים וצהרונים, עם דגש על השתתפות המדינה בעלויותיהם של אלה. סיוע אחר, הניתן בקו שירות נפרד, הוא להורים יחידים, ומתעסק במימון סלי שעות, קייטנות, חוגים וכן הלאה.

באמצעות אגף האכיפה של משרד הכלכלה ניתן לדווח על תעסוקה לא הולמת, של תושבי ישראל ועובדים זרים גם יחד, בין השאר בסוגיות של פגיעה בתנאי העבודה הבסיסיים, הפרות חוזה, פיטורים שלא כדין, שלילת זכויות סוציאליות שמגיעות על פי חוק וכן הלאה.

פרטי יצירת קשר

מוקד מידע כללי / מוקד פניות הציבור –

טלפון: 1-800-201180 או 02-6662080 או 6675*.

שעות פעילות: ימים א’-ה’, 9:00-15:00. המוקד פועל גם בעיתות חירום.

פקס: 02-6662293.

מוקד מעונות היום –

טלפון: 1-2222969 או 2969*.

מוקד תלונות על העסקה פוגענית (אגף אכיפה) –

טלפון: 1-800-354354.

מוקד תלונות על העסקה פוגענית – עובדים זרים (אגף אכיפה) –

טלפון: 1-800-800126.

האגף לאיגוד שיתופי –

טלפון: 02-5680700.

האגף לביקורת פנימית –

טלפון: 02-6662289.

ועדת מכרזים –

טלפון: 02-6662600.

סיוע להורים יחידים בהשתתפות במימון סל שעות ו/או קייטנות –  חדרה והצפון, ירושלים והדרום –

טלפון: 1-599-500818.

סיוע להורים יחידים בהשתתפות במימון סל שעות ו/או קייטנות – תל אביב והמרכז, באר שבע והדרום –

טלפון: 03-565-2323

מוקד מידע לכלל התכניות המופעלות באגף לשילוב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה –

טלפון: 1-700-702535.

מוקד תמיכה בהתקנת טפסים מקוונים –

טלפון: 1-800-200560.